Skip to content

Kontakt

FUNDACJA SILENTIO

ul. Wyczółki 33C
02-820 Warszawa
tel. 609 777 969
e-mail: fundacja@silentio.org.pl

1% PODATKU

KRS 0000326128
NIP: 951-227-95-53
Bank PKO SA IX O/Warszawa
42 1240 1125 1111 0010 2381 3466

Fundacja SILENTIO ul. Wyczółki 33C 02-820 Warszawa