Skip to content

Zbiórki publiczne

Jak to działa?

Jak przeprowadzić zbiórkę publiczną na rzecz Podopiecznego?

W dniu 30 kwietnia 2013 r. decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 159/2013 Fundacja SILENTIO uzyskała zgodę na prowadzenie ogólnopolskiej zbiórki publicznej.

Numer konta bankowego dla zbiórki: Bank PKO S.A. 98 1240 1125 1111 0010 2835 9624

Nasze pozwolenie:

Pomóż nam