Skip to content

1,5% podatku

Szanowni Państwo,

podobnie jak w latach poprzednich zwracamy się o pomoc i przekazanie 1,5% podatku na rzecz Fundacji SILENTIO.

Pod opieką fundacji znajduje się już ponad 350 dzieci i młodzieży z autyzmem z całego kraju.

Dziękujemy!

Kto może przekazać 1,5% podatku?

1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego może zostać przekazany przez:

  • podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • podatnika, który jest opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym;
  • podatnika, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i rozlicza się według 19-procentowej liniowej stawki podatku;
  • podatnika, który uzyskuje dochód ze sprzedaży papierów wartościowych,
  • podatnika, który sprzedaje nieruchomość i rozlicza się w formularzu PIT 39.

1,5% Twojego podatku, 100% szansy dla autystycznych dzieci

POMÓŻMY IM RAZEM.