Skip to content

Podopieczny: Bień Dawid

Bień Dawid

Numer subkonta: 045
Schorzenie: Autyzm dziecięcy

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja “SILENTIO”
Bank Pekao SA
78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Wpłaty z zagranicy: Kod SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL 78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Tytułem:
045 – Bień Dawid (darowizna na pomoc i ochronę zdrowia)

 

Formularz płatności:


Dawid urodził się w 2006 roku, jest dzieckiem z autyzmem dziecięcym o nasilonych objawach. Nie nawiązuje kontaktu wzrokowego. Nie reaguje na swoje imię. Nie wykonuje większości poleceń. Chłopiec nie komunikuje się za pomocą mowy werbalnej ani niewerbalnej. Wypowiada pojedyncze słowa na zasadzie echolalii.

Zabawy Dawida są stereotypowe. Ulubione zabawki to zapałki, pokrywki, samochody. Nie współdziała w prostych zabawach naśladowczych, nie bawi się symbolicznie i tematycznie.

W sytuacji frustracji często reaguje krzykiem, czynnym oporem i zachowaniami autoagrsywnymi.

Chłopiec o obniżonej sprawności intelektualnej. Potrzebuje intensywnej rehabilitacji we wszystkich sferach: naśladownictwa, percepcji, motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej a także motoryki dużej.

Dawid wymaga wielospecjalistycznej pomocy w zakresie terapii i rehabilitacji zaburzonych funkcji rozwojowych co wiąże sie z wysokimi kosztami, którym rodzice samodzielnie nie są w stanie sprostać dlatego zwracają się do wszystkich o pomoc.