Skip to content

Podopieczny: Czyż Przemysław

Czyż Przemysław

Numer subkonta: 022
Schorzenie: Autyzm

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja “SILENTIO”
Bank Pekao SA
78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Wpłaty z zagranicy: Kod SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL 78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Tytułem:
022 – Czyż Przemysław (darowizna na pomoc i ochronę zdrowia)

 

Formularz płatności:


Przemek urodził się w maju 2004 roku. W wieku 5 lat został zdiagnozowany jako dziecko autystyczne. Jest nadpobudliwy, ma problemy z opanowaniem emocji (szybko się denerwuje), jego mowa jest bardzo słaba (zaczyna składać po dwa-trzy
wyrazy ale zdania są wciąz trudne do zrozumienia), niechętnie rysuje i koloruje.

Przemek uczęszcza do przedszkola, gdzie ma dodatkowe zajecia z logopedą i oligofrenopedagogiem. Objęty jest
również terapią behawioralną. Przemek uczy się szybko nowych rzeczy, lecz wymaga to systematycznej i intensywnej terapii, która umożliwi mu późniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Na poprawę zdrowia bardzo korzystnie wpłyną w przypadku Przemka turnusy rehabilitacyjne i wielospacjalistyczna terapia, która będzie kształtowała w nim gotowość do celowej aktywności zadaniowej. Przemek mimo autyzmu jest dzieckiem pogodnym i uśmiechniętym. Nie może tracić czasu.

Aby dac szansę Przemkowi na szybszy rozwój prosimy w imieniu chłopca i rodziców o pomoc.