Skip to content

Podopieczny: Dajda Igor Jakub

Dajda Igor Jakub

Numer subkonta: 016
Rok urodzenia: 2007
Schorzenie: Autyzm

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja “SILENTIO”
Bank Pekao SA
78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Wpłaty z zagranicy: Kod SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL 78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Tytułem:
016 – Dajda Igor Jakub (darowizna na pomoc i ochronę zdrowia)

 

Formularz płatności:


Chłopiec po bardzo długim, wyczerpującym porodzie doznał urazu Krwiaków ciemieniowopodkostnych obustronnych na główce i złamania prawego obojczyka.

Od poczatku rozwój chłopca przebiegał wolniej niż jego rówieśników. Na bilansie rocznym pediatra stwierdziła opóźniony rozwój psychomotoryczny. Od razu rozpoczęła się rehabilitacja ruchowa (obniżone napięcie mięśniowe – hipotonia) oraz wczesne wspomaganie rozwoju.

W dalszej części diagnostycznej neurolog stwierdził podejrzenie autyzmu wczesnodziecięcego wydając jednocześnie na dodatkowe konsultacje psychologiczne, pedagogiczne a tażke na badania MRI i EEG.

W wieku 2 lat i 4 miesięcy Igorek otrzymał pełną diagnozę: Autyzm atypowy.
Umożliwiło to roszerzenie oddziaływań stymulujących rozwój chłopca o specjalistyczne usługi opiekuńcze w wyniku, których zaczyna coraz lepiej funkcjonować.
Nadal ma duże problemy z wykonywaniem codziennych czynności samoobsługowych, motoryką małą i dużą, ze stymulacjami wzrokowymi i słuchowymi, stereotypowymi ruchami rąk, echolalią w mowie.

Igor wymaga wielokierunkowego wspierania rozwoju w wielu sferach i na różnych płaszczyznach. Konieczne jest zastosowanie różnorakich form terapii, które pozwola mu maleńkimi kroczkami powracać do naszego świata i tym samym rodzicom wkraczać do jego inaczej rozumianego świata, życia.

Rodzice bardzo głęboko wierzą, że uda się wyprowadzić synka na tyle z autyzmu by był szczęśliwym człowiekiem w dalszym swym życiu, pomimo swej niezwykłej, stwarzającej wiele trudności – godnej niepełnosprawności.

Aby dać Igorkowi szansę na poprawę stanu jego zdrowia prosimy w imieniu chłopca i jego rodziców o wpłaty.