Skip to content

Podopieczny: Kaczmarek Miłosz

Kaczmarek Miłosz

Numer subkonta: 144
Rok urodzenia: 2010
Schorzenie: Autyzm dziecięcy

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja “SILENTIO”
Bank Pekao SA
78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Wpłaty z zagranicy: Kod SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL 78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Tytułem:
144 – Kaczmarek Miłosz (darowizna na pomoc i ochronę zdrowia)

 

Formularz płatności:


Miłosz przyszedł na świat w maju 2010 roku. Urodził się z niedotlenieniem i jak się potem okazało infekcją wewnątrzmaciczną (ogólnoustrojową). Rozpoczęła się walka o jego życie. Dzięki szybkiej interwencji farmakologicznej wygrał ją. Myśleliśmy, że wszystko co najgorsze amy już za sobą.

Miłosz mając ok. 1,5 roku zaczął się dziwnie zachowywać. Przestał reagować na imię, zanikł kontakt wzrokowy, przestał zauważać inne dzieci, nie potrzebował kontaktu z drugim człowiekiem, pojawiły się zaburzenia snu i liczne stereotypie (układanie przedmiotów w szeregu, kręcenie się w kółko, chodzenie na palcach…).

Mając niespełna 2 lata otrzymał diagnozę – autyzm dziecięcy. Rozpoczęliśmy ciężką pracę, by mógł i chciał wrócić do naszego świata. Po kilku miesiącach terapii zaczyna powoli się otwierać.

Miłosz jest spokojnym i radosnym dzieckiem. Nadal jednak nie mówi, nie rozumie i nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych, ma nadwrażliwość słuchową, problemy ze skupieniem uwagi, naśladownictwem. Wymaga intensywnej, wielokierunkowej specjalistycznej terapii (neurologopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej oraz zajęć integracji sensorycznej). Niestety ta oferowana w ramach NFZ to maleńka kropelka w morzu potrzeb. Ta prywatna jest bardzo kosztowna i przekracza możliwości finansowe naszej rodziny.

Prosimy o pomoc. Każda, nawet ta niewielka będzie wykorzystana na wspieranie rozwoju Miłoszka. Każda złotówka jest ważna. Każdy 1% Państwa podatku…

Środki zgromadzone na subkoncie będziemy przeznaczać na poszerzenie prowadzonej dotychczas terapii, sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, zakup pomocy edukacyjnych (terapeutycznych) oraz dalszą diagnostykę, która wskaże nam dalszą drogę leczenia, pomoże
dobrać odpowiednią dietę i suplementację.

My, rodzice bardzo wierzymy, że ciężka praca (naszego syna, nasza i terapeutów) zaowocuje w przyszłości i Miłosz będzie kiedyś samodzielnym i szczęśliwym człowiekiem.

Już teraz dziękujemy za każde okazane nam Wsparcie!

Rodzice Miłoszka