Skip to content

Podopieczny: Krawczyk Dawid

Krawczyk Dawid

Numer subkonta: 015
Rok urodzenia: 205
Schorzenie: Całościowe zaburzenia rozwojowe – Autyzm

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja “SILENTIO”
Bank Pekao SA
78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Wpłaty z zagranicy: Kod SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL 78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Tytułem:
015 – Krawczyk Dawid (darowizna na pomoc i ochronę zdrowia)

 

Formularz płatności:


Dawid urodził sie 24 grudnia 2005 roku.
Rozpoznanie: Całościowe zaburzenie rozwojowe – Autyzm, Zaburzenia rozwoju mowy i języka.

Chłopiec ze względu na stan zdrowia wymaga zindywidualizowanego podejścia pedagogiczno – terapeutycznego w celu stymulacji rozwoju mowy i funkcji poznawczych.
Wymaga intensywnej i długotrwałej specjalistycznej terapii, udziału w turnusach rehabilitacyjnych.

Dawid jest dzieckiem bardzo wycofanym. Potrzebuje stałej opieki osoby dorosłej. Nieumiejętność komunikacji oraz wyrażania emocji czy potrzeb uniemożliwiają mu prawidłowe funkcjonowanie. David boi pozostawać sam, trudność sprawia mu przebywanie wśród większej grupy osób. Bardzo szybko denerwuje się w sytuacjach, których nie rozumie lub nieznanych.

Aby dać Dawidowi szansę na poprawę stanu jego zdrowia prosimy w imieniu chłopca i jego mamy o wpłaty.