Skip to content

Podopieczny: Woźniak Wojciech

Woźniak Wojciech

Numer subkonta: 044
Rok urodzenia: 2007
Schorzenie: Autyzm wczesnodziecięcy

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja “SILENTIO”
Bank Pekao SA
78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Wpłaty z zagranicy: Kod SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL 78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Tytułem:
044 – Woźniak Wojciech (darowizna na pomoc i ochronę zdrowia)

 

Formularz płatności:


Wojtuś urodził się 30.01.2007 r.

Obecnie Wojtek jest objęty opieką lekarską, suplementacją diety oraz specjalistyczną opieką terapeutyczną.

Jego rozwój jest w wielu sferach opóźniony. Największe problemy dotyczą rozwoju mowy i komunikacji oraz utrzymania kontaktów społecznych i rówieśniczych. Wymaga długotrwałej terapii: pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej, intergacji sensorycznej oraz udziału w turnusach rehabilitacyjnych.