Skip to content

Wesprzyj nas

Przekaż 1% podatku, daj 100% szansy dzieciom z autyzmem – KRS: 0000 326 128

Działalność Fundacji SILENTIO jest możliwa dzięki ofiarności ludzi, firm i instytucji.

Bądźcie z nami nadal – pomagajcie nam pomagać!

1% – na co przeznaczamy zebrane środki?

Autyzm to głębokie, całościowe zaburzenie rozwojowe. Zasadnicze cechy autyzmu to : nieumiejętność komunikacji, nie rozwijanie u dziecka samoistnie interakcji społecznych a także brak zainteresowań oraz mocno ograniczone formy aktywności.

Misją Fundacji SILENTIO jest niesienie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom.

Jak najwcześniej podjęte działania usprawniające już u małych dzieci pozwalają na to, aby w przyszłości stały się samodzielnymi ludźmi. Brak właściwiej terapii i odpowiednio realizowanej edukacji skazuje je na dożywotnie kalectwo.

Bank PKO SA IX O/Warszawa

42 1240 1125 1111 0010 2381 3466

(darowizna na cele statutowe)

Wpłaty z zagranicy: Kod SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL 42 1240 1125 1111 0010 2381 3466

BLANKIET WPŁATY

W ramach działalności charytatywnej Fundacja finansuje:

leczenie, terapię i rehabilitację osób autystycznych w różnych, potrzebnych danej osobie postaciach
turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny
specjalistyczną dietę
pomoc w opiece nad osobami autystycznymi w ich środowisku domowym przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osoby autystycznej
prowadzimy szkolenia dla wolontariuszy i specjalistów wspierających dzieci z autyzmem

Na przełomie niespełna 6 lat działalności zrealizowaliśmy wiele programów we współpracy z wojewódzkimi i miejskimi jednostkami samorządowymi z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych.

W bieżącym roku planujemy rozpoczęcie prac związanych z budową ośrodka mieszkalno-terapeutycznego dla dorosłych osób z autyzmem, których poziom funkcjonowania nie pozwoli na samodzielną egzystencję a ich rodzice nie będą już w stanie pełnić opieki nad nimi.

Aby lepiej sprostać potrzebom dzieci autystycznych, staramy się pozyskać dodatkowe pieniądze, m.in. z Państwa wpłat 1%.

Wszystkie uzyskane pieniądze z wpłat przeznaczane są na działalność pożytku publicznego zgodnie z przyjętymi celami statutowymi naszej Fundacji.

Dziękujemy za zaufanie oraz pomoc dla dzieci i dorosłych osób z autyzmem. Mamy nadzieję, że wielu podatników przekaże swój 1% Fundacji SILENTIO.

Potrzeby rodzin wychowujących niepełnosprawnego dziecko – ogromne. Dziękujemy, że przez ponad 7 lat nie zwątpiliście w sens naszych działań. Dzięki Wam mamy szansę pomagać tym, którzy sami o tę pomoc nigdy nie poproszą… Każdy, najdrobniejszy gest to wielkie wsparcie i bardzo potrzebna pomoc.