Skip to content

Podstawowe informacje

Co to jest subkonto?

SUBKONTO – to wydzielona część rachunku bankowego Fundacji, dedykowanego dla pozyskiwania darowizn pieniężnych na leczenie czy rehabilitację konkretnej osoby.

Subkonto udostępniane jest Podopiecznemu po podpisaniu POROZUMIENIA z Fundacją SILENTIO zgodnie z warunkami jakie w Fundacji obowiązują.

Darowizny pieniężne gromadzone są na pomoc społeczną zgodną z celami statutowymi Fundacji, treścią Porozumienia i zatwierdzonego apelu.

Darowizny pieniężne wydatkowane są zgodnie z wolą Darczyńców, czyli również zgodnie z treścią Apelu. Nie można zbierać na np. na leczenie czy terapię a wydatkować na zakup telewizora czy kosmetyków…

Darczyńcy wspierając naszych Podopiecznych otrzymują gwarancję, że ich darowizny zostaną wydatkowane prawidłowo.