Skip to content

Podopieczny: Zimoń Michał

Zimoń Michał

Numer subkonta: 020
Rok urodzenia: 2003
Schorzenie: Autyzm – całościowe zaburzenia rozwoju

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja “SILENTIO”
Bank Pekao SA
78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Wpłaty z zagranicy: Kod SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL 78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Tytułem:
020 – Zimoń Michał (darowizna na pomoc i ochronę zdrowia)

 

Formularz płatności:


Michał urodził się 28.12.2003 r. Około 18 miesiąca życia rodzice zaobserwowali zahamowanie jego rozwoju. Po wielu konsultacjach usłyszeli diagnozę dla syna: całościowe zaburzenie rozwoju – AUTYZM.

Michał objęty jest specjalistyczną opieką lekarską (leczenie farmakologiczne oraz suplementacja diety) oraz wielospecjalistyczną opieką terapeutyczną. Jego rozwój jest w wielu sferach opóźniony. Największe problemy dotyczą rozwoju mowy. Michał ma problemy w komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, w wyrażaniu emocji, koordynacji i koncentracji co w znacznym stopniu utrudnia wykonywanie codziennych czynności samoobsługowych oraz kontakty rówieśnicze.

Obecnie Michał uczęszcza do przedszkola i przebywa w oddziale specjalnym tej placówki.

Aby ułatwić dalsze leczenie i rehabilitację i terapię w imieniu Michała i jego rodziców zwracamy się o pomoc w zgromadzeniu środków finansowych.