Skip to content

Podopieczny: Kraśkiewicz Kacper

Kraśkiewicz Kacper

Numer subkonta: 046
Rok urodzenia: 2008
Schorzenie: Autyzm dziecięcy

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja “SILENTIO”
Bank Pekao SA
78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Wpłaty z zagranicy: Kod SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL 78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Tytułem:
046 – Kraśkiewicz Kacper (darowizna na pomoc i ochronę zdrowia)

 

Formularz płatności:


Kacper urodził się w 2008 roku. W wieku 3 lat zdiagnozowano u chłopca Autyzm oraz towarzyszący mu opóźniony rozwój psychoruchowy z umiarkowanym stopniem niedojrzałości społecznej.

U Kacpra występują zaburzenia sfery społeczno-emocjonalnej i komunikacji. Kacper nie nawiązuje i nie podtrzymuje kontaktów interpersonalnych, ma trudności z naśladowaniem, nie mówi, nie bawi się z rówieśnikami.

Aby pomóc Kacprowi w wyrównywaniu deficytów rozwojowych konieczne jest prowadzenie wieloprofilowej, specjalistycznej terapii, których koszty przewyższają możliwości finansowe rodziców. Dlatego w imieniu Kacperka i jego rodziny prosimy o wsparcie dla chłopca.