Skip to content

Podopieczny: Majewski Tomasz

Majewski Tomasz

Numer subkonta: 116
Rok urodzenia: 2009
Schorzenie: Autyzm dziecięcy

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja “SILENTIO”
Bank Pekao SA
78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Wpłaty z zagranicy: Kod SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL 78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Tytułem:
116 – Majewski Tomasz (darowizna na pomoc i ochronę zdrowia)

 

Formularz płatności:


Tomek urodził się w 2009 roku w marcu. W tym roku w październiku zdiagnozowano u Tomka całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu. Dla jego prawidłowego rozwoju niezbędna jest wszechstronna terapia (z uwzględnieniem SI, logopedii, terapia z pedagogiem specjalnym (terapia behawioralna) ze szczególnym uwzględnieniem terapii zachowań społecznych oraz rozwoju mowy). Tomek nie mówi, używa kilku prostych słów (Tata, Mama, Ta, Ne) i sylab. Ma problemy z koncentracją i miewa napady agresji i autoagresji. Obecnie podlega terapii zarówno w przedszkolu do którego uczęszcza na kilka godzin dziennie jak i terapii w prywatnych placówkach (terapię logopedyczną i SI rozpoczęliśmy jeszcze przed postawieniem diagnozy). Dodatkowo rozpoczęliśmy z Tomkiem kosztowne leczenie biomedyczne – leczenie wiąże się z przeprowadzaniem kosztownych badań i stosowaniem suplementów. Całościowa terapia jest bardzo droga.