Skip to content

Podopieczny: Markiewicz Patryk Jerzy

Markiewicz Patryk Jerzy

Numer subkonta: 086
Schorzenie: Autyzm dziecięcy

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja “SILENTIO”
Bank Pekao SA
78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Wpłaty z zagranicy: Kod SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL 78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Tytułem:
086 – Markiewicz Patryk Jerzy (darowizna na pomoc i ochronę zdrowia)

 

Formularz płatności:


Patryk urodził się 04.04.2009r. W styczniu 2012 roku po długotrwałych obserwacjach, wywiadach i badaniach stwierdzono u niego jakościowe nieprawidłowości w interakcjach społecznych, komunikowaniu się oraz ograniczone, powtarzające się wzorce zachowań. To wszystko dało podstawę diagnozy: autyzm dziecięcy.

Patryk musi być pod stałą kontrolą psychologiczną, psychiatryczną oraz logopedyczną. Od maja 2011 jest objęty opieką w Centrum Wspomagania Rozwoju „Małymi Krokami” w Warszawie. Uczęszcza tam na zajęcia pedagogiczne, logopedyczne i terapię integracji. Od listopada uczestniczy w zajęciach grupowych, które pomagają mu w nawiązywaniu kontaktów społecznych z rówieśnikami. Dodatkowo, dostał się na rewalidację w zespole szkół specjalnych w Grójcu.

Wiele nadziei i radości dają nam postępy jakie Patryk robi dzięki zajęciom z nauczycielami i ciężkiej pracy w domu. Jednak żeby tego nie zmarnować i dać mu jak największą szansę na przystosowanie się do samodzielnego życia potrzeba wielu lat nieprzerwalnej rehabilitacji.

Mogą nam w tym Państwo pomóc przekazując 1% swojego podatku. Wystarczy w rubryce

O. 301. Numer KRS wpisać 0000326128 oraz w pozycji

P. 303 Cel szczegółowy 1% Markiewicz Patryk Jerzy – 086

Dziękujemy każdemu z Was za pomoc

Mama i Tata Patryka