Skip to content

Podopieczny: Mirowski Michał

Mirowski Michał

Numer subkonta: 006
Rok urodzenia: 2004
Schorzenie: Zespół Aspergera

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja “SILENTIO”
Bank Pekao SA
78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Wpłaty z zagranicy: Kod SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL 78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Tytułem:
006 – Mirowski Michał (darowizna na pomoc i ochronę zdrowia)

 

Formularz płatności:


Michał urodził się w 2004 roku. Prawidłową diagnozę dostał bardzo późno, bo w wieku ponad 5 lat – zespół Aspergera (jest to schorzenie ze spektrum autyzmu).

Ze względu na zakres swoich dysfunkcji Michaś wymaga wspierania w wielu dziedzinach, takich jak: terapia logopedyczna, psychologiczna, integracja sensoryczna i gimnastyka korekcyjna. Niezbędne są również zajęcia grupowe, uczące Michała interakcji w grupie.

Konieczne jest cykliczne uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych.

Michał nie nawiązuje dłuższego kontaktu wzrokowego, jego kontakty z rówieśnikami są upośledzone, ma zaburzoną zdolność posługiwania się niewerbalnymi zachowaniami, takimi jak mimika twarzy czy mowa ciała. Zaobserwowano u Michałka zaburzoną koordynację ruchową, grafomotorykę, a także nieprawidłowe procesy pamięciowe.

Michał wykazuje opór przed wykonywaniem poleceń mimo wielokrotnego zachęcania. Reprezentuje obniżony poziom komunikacji. Nie potrafi wyrażać własnych emocji, nie potrafi dzielić się swoimi zainteresowaniami.

Strona Michała: http://swiatmiska.pl