Skip to content

Podopieczny: Winiarski Łukasz

Winiarski Łukasz

Numer subkonta: 013
Rok urodzenia: 2004
Schorzenie: Autyzm

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja “SILENTIO”
Bank Pekao SA
78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Wpłaty z zagranicy: Kod SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL 78 1240 1125 1111 0010 2835 9305

Tytułem:
013 – Winiarski Łukasz (darowizna na pomoc i ochronę zdrowia)

 

Formularz płatności:


Łukasz urodził się w 2004 roku. Chłopiec uczestniczy w wielospecjalistycznych konsultacjach lekarskich (psychiatra, neurolog), konsultacjach psychologicznych, logopedycznych oraz zajęciach usprawniania ruchowego. Regularnie bierze udział w zajęciach terapeutycznych stymulujacych rozwój dziecka.

Łukasz ma trudności z wykonywaniem bardziej złożonych czynności ruchowych w zakresie motoryki małej i dużej. W sytuacjach nowych bądż niezrozumiałych wykazuje reakscje lękowe. Ma trudności ze zrozumieniem sytuacji społecznych. Potrafi naśladować jedynie proste, wyoczone gesty.

Mowa łukasza rozwija się z opóźnieniem. Dziecko wykazuje trudności w zrozumieniu dłuższych wypowiedzi oraz w zrozumieniu komunikatów nie związanych z aktualną sytuacją.

Obserwuje się opóżnienie oraz niecharmonijność w rozwolu poznawczym dziecka.
Dziecko ma duże trudności w zorganizowaniu sobie spontanicznej aktywnosci.

Ze względu na wyżej wymienione trudności rozwojowe wskazane jest systematyczne, intensywne i wielospecjalistyczne wspieranie rozwoju dziecka.